Destacado

MANIFESTO POLO DECRECEMENTO

Colectivos e persoas promotoras ao final.

Traducción al castellano a continuación.

Enlaces para asinar o manifesto

http://chng.it/7f4K6kKyck

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT99638

Aos medios de comunicación

Perante a cobertura informativa dos distintos medios de comunicación en relación á pandemia do COVID19, as persoas e organizacións abaixo asinantes rexeitamos a frivolización que a maioría destes están a facer respecto á orixe do COVID19, por estar a introducir no imaxinario colectivo que a responsabilidade da pandemia é da poboación chinesa que come carne de animais salvaxes.

Unha información que tende a asimilar “animais salvaxes” con “especies animais aberrantes para a nosa cultura culinaria” -como é o caso do morcego ou o pangolín- e que, con todo, omite que o consumo de carne procedente de animais salvaxes é característico da humanidade e exclúe da devandita categoría outras especies como o polbo, as nécoras, o xabaril, o cervo, as perdices, os paspallás e todas aquelas que forman parte da nosa contorna cultural. Ademais de mal informar, esta distorsión da realidade está a xerar altas cotas de xenofobia.

Da mesma maneira, entendemos que no actual debate son moitos os medios de comunicación que están a ignorar os argumentos que establecen que as causas da actual pandemia son un modelo humano depredador que basea a súa economía nun crecemento infinito que excedeu os límites físicos e ambientais dos ecosistemas do planeta, obrigando a convivir a especies animais que noutras circunstancias raramente cruzáronse.

Neste sentido, tamén queremos manifestar a nosa perplexidade pola ausencia case absoluta de referencias ós avisos que o mundo científico viña facendo sobre a posibilidade de que algo similar puidese ocorrer; como tamén se están ignorando as advertencias científicas sobre outros probables e próximos sucesos catastróficos para a humanidade. Prognósticos que, con todo, veñen sendo utilizados de forma habitual polo Movemento polo Decrecemento nas distintas partes do mundo onde se atopa, para favorecer e demandar un drástico cambio en aspectos económicos, políticos, sociais, culturais e, por suposto, sanitarios.

Entendemos que o constante desequilibrio ambiental que afronta o planeta é consecuencia de prácticas capitalistas depredadoras, as cales activaron poderosos mecanismos naturais que, co paso do tempo, están a dar lugar a un novo equilibrio global no que a especie humana non ten garantida a súa existencia. A persistente transmisión da mensaxe de que a especie humana non forma parte do devandito equilibrio é profundamente errada e conlevará que, unha e outra vez, se cometan os mesmos ou similares erros: parécenos contraproducente, e mesmo manipulador, que se oculte á opinión pública que a COVID19, descuberto en Wuhan, converteuse en pandemia por causa da globalización; e parécenos preocupante que os medios de comunicación omitan do debate actual que todos os anos rexorden á vida microbios e bacterias no proceso de fusión dos glaciares e o permafrost debido ao quecemento global vinculado ao cambio climático.

E é que os distintos informes elaborados polo panel de expertos do IPCC veñen avisando do perigo real de epidemias e pandemias a causa da mudanza climática, xa sexa pola volta á vida de patóxenos ou pola adaptación dos xa existentes ás novas condicións de temperatura, humidade e/ou contaminación.

Por todo iso, facemos un chamamento aos medios de comunicación para que, de forma urxente, introduzan no debate a improrrogable necesidade de aplicar medidas encamiñadas a contrarrestar a lóxica da globalización capitalista e apostar pola resiliencia local e a xustiza global, mellorando a soberanía das comunidades, reforzando a súa capacidade de autoxestión e autoprodución, os seus circuítos de abastecemento de proximidade, así como o apoio mutuo e os autocuidados; xa que non se debe descartar que á pandemia do COVID19 sucédanlle situacións sociais, políticas, económicas, enerxéticas e/ou climáticas que poñan en perigo o equilibrio ecosistémico e a satisfacción das necesidades humanas esenciais.

Queremos terminar apelando ó reforzo dos principios de honestidade, transparencia, equilibrio e debate sereno desde as distintas visións que existen sobre a actual situación. Entendemos que nun momento no que o estado de alarma sanitaria impide a celebración de reunións, charlas, mesas redondas, conferencias, manifestacións e todo tipo de concentración de persoas, os e as profesionais da comunicación deben esforzarse ao máximo por dar voz a todas as visións e propostas da sociedade, entre as que deben atoparse a análise, os principios e as propostas do Movemento polo Decrecemento.

MANIFIESTO POR EL DECRECIMIENTO. A los medios de comunicación

Ante la cobertura informativa de los distintos medios de comunicación en relación a la pandemia del COVID19, las personas y organizaciones abajo firmantes, rechazamos:

La frivolización que la mayoría de estos están haciendo respecto al origen del COVID19 por estar Introduciendo en el imaginario colectivo que la responsabilidad de la pandemia es de la población china que come carne de animales salvajes. Una información que tiende a asimilar “animales salvajes” con “especies animales aberrantes para nuestra cultura culinaria” -como es el caso del murciélago o el pangolín- y que, sin embargo, omite que el consumo de carne procedente de animales salvajes es característico de la humanidad y excluye de dicha categoría otras especies como el pulpo, las nécoras, el jabalí, el ciervo, las perdices, las codornices y todas aquellas que forman parte de nuestro entorno cultural. Además de mal informar, esta distorsión de la realidad está generando altas cotas de xenofobia.

De la misma manera, entendemos que en el actual debate son muchos los medios de

comunicación que están ignorando los argumentos que establecen que las causas de la actual pandemia son un modelo humano depredador que basa su economía en un crecimiento infinito que ha sobrepasado los límites físicos y medioambientales de los ecosistemas del planeta,obligando a convivir a especies animales que en otras circunstancias raramente se habríancruzado.

En este sentido, también queremos manifestar nuestra perplejidad por la ausencia casi absoluta de referencias a los avisos que el mundo científico venía haciendo sobre la posibilidad de que algo similar pudiera ocurrir; como también se están ignorando las advertencias científicas sobre otros probables y próximos sucesos catastróficos para la humanidad.

Pronósticos que, sin embargo, vienen siendo utilizados de forma habitual por el Movimiento por el Decrecimiento en las distintas partes del mundo donde se encuentra, para favorecer y demandar un drástico cambio en aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y, por supuesto, sanitarios.

Entendemos que el constante desequilibrio medioambiental que afronta el planeta es consecuencia de prácticas capitalistas depredadoras la cuales han activado poderosos mecanismos naturales que, con el paso del tiempo, están dando lugar a un nuevo equilibrio global en el que la especie humana no tiene garantizada su existencia.

La persistente transmisión del mensaje de que la especie humana no forma parte de dicho equilibrio es profundamente errada y conllevará que, una y otra vez, se cometan los mismos o similares errores: nos parece contraproducente, e incluso manipulador, que se oculte a la opinión pública que la COVID19, descubierto en Wuhan, se ha convertido en pandemia por causa de la globalización; y nos parece preocupante que los medios de comunicación omitan

del debate actual que todos los años resurgen a la vida microbios y bacterias en el proceso de descongelamiento de los glaciares y el permafrost debido al alentamiento global vinculado al cambio climático. Y es que los distintos informes elaborados por el panel de expertos del IPCC vienen avisando del peligro real de epidemias y pandemias a causa del cambio climático, ya sea por la vuelta a la vida de patógenos o por la adaptación de los ya existentes a las nuevas condiciones de temperatura, humedad y/o contaminación.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para que, de forma urgente, introduzcan en el debate la improrrogable necesidad de aplicar medidas encaminadas a contrarrestar la lógica de la globalización capitalista y apostar por la resiliencia local y la justicia global, mejorando la soberanía de las comunidades, reforzando su capacidad de autogestión y autoproducción, sus circuitos de abastecimiento de proximidad, así como el apoyo mutuo y los autocuidados; ya que no se debe descartar que a la  pandemia del COVID19 le sucedan situaciones sociales, políticas, económicas, energéticas y/o  climáticas que pongan en peligro el equilibrio ecosistémico y la satisfacción de las necesidades  humanas esenciales.

Queremos terminar apelando al refuerzo de los principios de honestidad, transparencia, equilibrio y debate sereno desde las distintas visiones que existen sobre la actual situación. Entendemos que en un momento en el que el estado de alarma sanitaria impide la celebración de reuniones, charlas, mesas redondas, conferencias, manifestaciones y todo tipo de concentración de personas, los y las profesionales de la comunicación deben esforzarse al máximo por dar voz a todas las visiones y propuestas de la sociedad, entre las que  deben encontrarse el análisis, los principios y las propuestas del Movimiento por el Decrecimiento.

Colectivos promotores:

Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza O Bierzo

https://redeparaodecrecemento.wordpress.com/

Rede para o Decrescimento de Portugal

www.decrescimento.pt geral@decrescimento.pt

Solidaridad Internacional Andalucía

www.solidaridadandalucia.org

Entesa pel Decreixement de Catalunya martavilarob@gmail.com

FAVB (Federació d’associacions de vecinos y vecinas de Barcelona) favb@favb.cat

Véspera de Nada por unha galiza sen petroleo.

www.vesperadenada.org

La Transicionera

www.latransicionera.net

Colectivo de Educación para la Participación

CGT Huelva

https://www.cgtandalucia.org/

CGT Ourense

manifesto…cgtourense@gmail.com

Asociación Pies en la Tierra

www.facebook.com/PiesenlaTierraSierradeHuelva

AÚPA asociación unida productoras agroecologicas

secreaupa@gmail.com

Salmorejo Rebelde

Hasta aquí hemos llegado (Palencia)

alberchoco@yahoo.es

Universidad y Compromiso Social

institucional.us.es/compromiso/index.htm

Ecoloxistas en Acción Galiza

Ecoloxistas en Acción Vigo

https://www.ecologistasenaccion.org/territorios/galiza/

KolapSOS kolapsos@kolapsos.cat

Agenda llatinoamericana llatinoamericana@solidaries.or

Cal Cases – comunidad rural autogestionada. calcases@calcases.info

Persoas promotoras:

Xabier Vázque Pumariño. Biólogo ambiental.

El Sobrino del Diablo (Cantautor libertario).

Esteban Bernatas Chasaigne.

Enric Duran. Activista contra el sistema bancario

José Anastasio Urra Urbieta. Porfesor titular da Universidade de Valencia.

Begoña de Bernardo Miño. Enxeñeira Agrónoma.

Vicent Cucarella Economísta. 

Adrián Almazán. Miembro de Ecologistas en Acción.

Miguel Anxo Abraira Sobrado. Autónomo e Técnico Especialista en Saúde Ambiental redeparaodecrecemento@gmail.com

Pepa Úbeda. Representante do Observatorio de Ecología Política de ATTAC-Pais Valenciá.

Emilio Santiago Muíño Doctor en Antropología Social.

Cándido Soria Fortes. avogado e profesional de resolución de conflitos en Ourense.

Iolanda Teixeiro Rei. Mestra de tai chi e articulista em diversos jornais.

Marta Soler Montiel. Profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Esteban de Manuel Jerez. Profesor de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Sevilla.

Angel Calle Collado.  Profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba.

Francisco F. García Pérez. Catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Sevilla.

Daniel Cascado Caballero. Profesor de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Sevilla.

Luis Andrés Zambrana. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Emma Martín Díaz. Catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla.

Juan Francisco Ojeda Rivera. Catedrático de Geografía de la Universidad Pablo de Olavide.

María José Lera. Profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla.

Julio Fuster, Músico profesional freelance.

Mario Martínez Lorenzo. Ensino secundario.

Ivan Rodríguez Lombardero. Xeólogo ambiental ou Traballador do SLG na Mariña

Francisco Sampedro. Doutor en Filosofía e Ensaísta.

MANIFESTO DECRECEMENTO COVID19

Desde a Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza O Bierzo, diante da situación da pandemia do COVID19,  acordamos dirixirnos a todas as organizacións e persoas do Estado Español e Portugal coa intención de elaborar un manifesto conxunto que teña como obxectivo último demandar unha maior presencia nos medios de comunicación da análise e propostas de futuro que xorden desde o DECRECEMENTO. Entendemos que se está realizando unha ocultación que é imposible de contrarrestar ao non ser recomendable e existir a prohibición expresa de reunións, charlas, manifestacións,…

Pretendemos realizar unha elaboración mancomunada tomando como base o documento que se anexa. Este documento ten o obxectivo de axudar no inicio do debate. Toda persoa pode facer aportacións de eliminación, modificación e/ou supresión do mesmo.

Establecese como canle de debate dous métodos:

1º.-Grupo de Telegram ao que se pode acceder co seguinte enlace:

https://t.me/joinchat/OXx60BKp4h_k0yLmYmZkbQ

2º.-Grupo de Facebook ao que se pode acceder con seguinte enlace

https://www.facebook.com/groups/626393517939095/

Será a Rede para o Decrecemento a organización encargada de reunir as aportacións e sintetizar o documento definitivo ENTRE o DÍA 13 e 14 DE ABRIL

O prazo máximo para o envío de propostas é o domingo 12 de Abril e o XOVES 16 dará inicio a recollida de apoios.

IDIOMA

O manifesto unha vez pechado será subido a algunha páxina (por definir) de recollida de sinaturas de apoio. Será publicado en todos os idiomas peninsulares que as persoas participantes do debate deseen sempre e cando proporcionen a correspondente tradución.

Unha vez activada a recollida de sinaturas a Rede para o Decrecemento enviará comunicado de prensa informando da existencia da iniciativa.

Atopámonos nos grupos de debate.

EN DEFENSA DOS MERCADOS DE ALIMENTOS DE PROXIMIDADE COMO GARANTES DE SEGURIDADE ALIMENTARIA NO ESTADO DE ALARMA

A Rede para o Decrecemento é unha das organización asinantes do manifesto en “Defensa dos Mercados de Alimentos de Próximidade”

Nós, as labregas e labregos que damos vida aos mercados de proximidade na Galiza, diante da prohibición de poder exercer a nosa función como fornecedores de alimentos para a sociedade por mor das restricións impostas para enfrontar a pandemia do Covid-19, queremos manifestar:

  • A nosa consternación ao ver como se nos discrimina, unha vez máis, en favor das grandes superficies comerciais, á hora de garantir o acceso en tempo de crise a un ben esencial como a alimentación.
  • A nosa perplexidade, cando constatamos a diferenza de criterios entre administracións, con comunidades autónomas que autorizan expresamente os mercados de proximidade e outras, como a galega, que os prohiben; con concellos que regulan esta venda directa en tempo de crise e outros que a clausuran sen máis.
  • O noso convencemento de que os nosos alimentos e os nosos mercados, aplicando as normas establecidas polas autoridades sanitarias para evitar a transmisión do Covid-19 e o agravamento da pandemia, son máis seguros nas actuais circunstancias por celebrarse ao aire libre ou en espazos amplos como prazas de abastos, por non haber intermediarios entre a produción e o consumo final, por non xerar aglomeracións humanas, e por termos, porque así nolo esixe a normativa, unha mellor e máis completa formación en cuestións hixiénico-sanitarias que a maioría do persoal que traballa en grandes superficies comerciais. Ademais os mercados alimentarios de proximidade teñen unha maior capacidade de garantir o subministro de alimentos frescos ao non depender de estruturas centralizadas e vulnerables. Pensamos que obstaculizar a produción alimentaria local e a súa comercialización nunha crise como a que estamos a vivir é un crime e un suicidio.
  • A nosa indefensión porque, sendo sector primario, se nos priva de exercer a nosa principal actividade económica sen ningún tipo de compensación ou alternativa que mitigue o grave deterioro financeiro que sufriremos nas vindeiras semanas. Nese sentido, botamos de menos medidas que se poderían impulsar dende as administracións, como a compra pública de alimentos para que os servizos sociais os inclúan na distribución de cestas de alimentos ás familias que os precisen, ou mesmo incorporar os nosos medios e experiencia no reparto domiciliario de cestas de produtos.
  • A nosa impotencia porque a maior parte dos alimentos que producimos son frescos e sans e, polo tanto, neles non empregamos conservantes químicos ou refrixeración para atrasar o seu deterioro, como si fará a agricultura industrial para poder vendelos cando se levanten as restricións.

Por todo iso, pedímoslle á Consellaría de Medio Rural, en colaboración cos concellos, que faga todos os esforzos necesarios para que, a partir do 31 de marzo, volva autorizar os mercados de alimentos de proximidade, preocupándose de que dispoñan dos medios materiais e humanos necesarios para organizar e aplicar correctamente todos os protocolos de seguridade a que obriga a orde do 23 de marzo de 2020 sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados.

APOIAN ESTE MANIFESTO:

A Eira do Colexio de Educadores e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

A Horta de Ana

A Terra Non Se Vende

Amarelante SCG

Amig@s da Terra

Asociación Ambiental Senda Nova

Asociación AVOAR

Asociación Espazo Agroecolóxico A Estruga – Cabreiros, Xermade

Asociación Abeiro pola Protección Animal

Asociación Agroecolóxica Galega A Cortiña

Asociación Cultural Roi Vicente

Asociación Cultural Tanque de Zinc

Asociación de empregadas de fogar XIARA

Asociación de Produtoras de Horta de Ribadeo A Sucadoira

Asociación do Mercado de Alimento Labrego de Teo

Asociación Galega de Apicultura (AGA)

Asociación Larlilás

Asociación Lentura

Asociación Mercado da Terra (Lugo)

Asociación Millo Miúdo (Oleiros)

Asociación O Xaramelo (Meis)

Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)

Asociación Pola Defensa da Ría (APDR)

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

Asociación Raíces do Lusco

Asociación Vacaloura Santuario Animal

Asociación Víctimas de la Justicia

Asociación Xaruma

Asociación 4ponlas (Pontevedra)

CDR Portas Abertas

Centro Social A Gentalha do Pichel (Compostela)

Centro Social Madia Leva (Lugo)

Centro Social O Fuscalho (A Guarda)

Centro social O Quilombo (Pontevedra)

Confederación Intersindical Galega (CIG)

Colectivo Feminista das Pontes

Cooperativa Tres Cadires

CultRural Santiago

DAQUIDARREDOR

DEÍXATE LEVAR

Ecoloxistas en Acción de Galiza

Enxeñería sen FronteirasEsCuA

Federación Rural Galega (Fruga)

Feitoria Verde S. Coop. Galega

Fundação Montescola

Fundación Galicia Verde

Granxas de Lousada sc

Greenpeace

Grupo de Consumo Agrelar (Allariz)

Grupo de Consumo Semente (Ourense)

Grupo de Consumo Xurumelxs (Ourense)

Grupo de investigación de Bioeconomía (Economía dos Recursos Naturais e do Medio Ambiente) da USC

Grupo de investigación en agronomía AGRONOMÍA (USC)

Grupo de Investigación en Construción Sustentable para o Medio Rural e Natural COSMERUN (USC)

Grupo de Investigación en Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social ECOAGRASOC (USC)

Grupo de Investigación Galabra en Estudos Culturais GALABRA (USC)

Grupo de Estudios de Historia Empresarial e Sectorial. Pesca, Industria e Comercio GESPIC (USC)

Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural. Séculos XIX e XX HISTAGRA (USC)

Grupo de Investigación da Agricultura Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia da Universidade de Vigo

Grupo de Investigación en Pedagoxía Social e Educación Ambiental SEPA-Interea

Horta Casa Barral

Horta de sempre

Labrecos

Laboratorio do Territorio LABORATE (USC)

Lareira da Alén, clube gastronómico

MAISDETRES

Marcha Mundial das Mulleres Galiza

Movemento Ecoloxista da Limia (MEL)

Movemento Veciñal Estradense – Móvete –

Nais polo Clima

Non é o Mesmo (Compostela)

Nós, galeguistas

Organización Galega de Comunidades de Comunidades de Montes (ORGACCMM)

Peripeciencia

Plataforma Auga Limpa Xa!

Plataforma Casalonga Limpa de Resíduos

Proxecto Resclima

Rede de Consumo O Careón (Melide)

Rede de Colectivos A RÍA NON SE VENDE

Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza o Bierzo

Rede Revolta de Agroecoloxía e Historia

Salvemos Catasós

Salvemos Monteferro

Sindicato Labrego Galego (SLG)

Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins

SPG A Gavela

Sustinea

Verdegaia

Véspera de Nada

Create your website at WordPress.com
Primeiros pasos